תנאי שימוש באתרים

מטרו מוטור שיווק (1981) בע"מ ח.פ. 510892490 וחברות קשורות אליה (להלן ביחד: "מטרו מוטור" או "החברה") מכבדת את פרטיותך כלקוח מטרו מוטור ו/או כמשתמש באתרים המופעלים על ידי מטרו מוטור כיבואנית ומפיצה של רכבים פרטיים, אופנועים, קטנועים, טרקטורונים ורכבי שטח, רכבים תפעוליים, סירות, אופנועי ים, קלנועיות ועוד, מספקת וכן של מוצרי תעבורה, חלקי חילוף ואביזרים לכלי רכב ולרוכב מתוצרת היצרנים המובילים בעולם (להלן: "היצרנים"). כתובות אתרי האינטרנט העוסקים או קשורים לפעילות זו הינן (להלן: "האתרים"): www.metro.co.il , www.leapmotor.co.il , www.voyah.co.il , www.yamaha-motor.co.il , www.sanyang.co.il , www.kawasaki.co.il , www.metro4.co.il , www.arnavenergy.co.il , www.kalnoit.com , www.partsx.com.

1. כללי.
שנת 2022 הייתה שנת מפנה בפעילות הרכב הענפה של מטרו מוטור, עם כניסתה לתחום הרכב החשמלי. כחלק ממהלך אסטרטגי ומתוך הבנת דרישות וצרכי שוק הרכב הדינמי והמשתנה, מטרו מוטור הרחיבה את פעילותה לתחום הרכבים החשמליים, גם בגזרת האופנועים ורכבי הפנאי וכמובן שגם למכוניות חשמליות עם מותגי רכבים איכותיים, חדשניים וסופר אטרקטיביים לנהגים בישראל. מותג הרכב החשמלי הארבע גלגלי הראשון שחברת מטרו מייבאת לשוק הרכב הישראלי הוא LEAP MOTOR, מותג סיני צעיר, חדשני ומתקדם שצבר הצלחה רחבה בשוק הרכב הסיני – הגדול והמוביל בעולם ברכבים חשמליים. מטרו בחרה בליפ מוטור מתוך הכרה באיכויות של דגמי היצרנית, בהתאמה המצוינת של הדגמים לצרכים ולהעדפות של הנהגים בישראל ובזכות הטכנולוגיה החדשנית המתקדמת בכל אחד מדגמי LEAP. בנוסף לייבוא ושיווק של רכבי LEAP MOTOR, מטרו מוטור לא עוצרת ומעמיקה את פעילותה בתחום הרכב החשמלי. החברה חתמה על הסכמי ייבוא והפצה של מותג וויה (VOYAH), חטיבת רכבי היוקרה של תאגיד הרכב הענקי דונגפנג וכמו כן היא מייבאת לישראל את מותג קארמה, ליאון המציע מכוניות על אקזוטיות וחשמליות.

2. מידע הנאסף בעת השימוש באתרים ו/או בקשר עם השירותים
2.1. מטרו מוטור מספקת שירותים בתחום הרכב, לרבות שירותי מכירה, טרייד אין, ושירות, ותחומים אחרים כגון מכירה של מוצרי תעבורה, חלקי חילוף ואביזרים לרכב ולרוכב ועוד (להלן ביחד: "שירותי החברה" או "השירותים") ומפעילה את האתרים שבבעלותה בקשר לשירותים האמורים.
2.2. כאשר הנך עושה שימוש באיזה מהמוצרים או השירותים של מטרו מוטור, מתקשר עם החברה, משתמש או מנסה להשתמש באתרים, מוסר פרטים ו/או מידע אודותיך (לרבות אגב התקשרות, שימוש באתרים, יצירת קשר עם החברה, סוכניה או מי מטעמה או בכל דרך אחרת) הנך נותן הסכמתך למדיניות פרטיות זו, ומקבל על עצמך את תנאיה, לרבות בקשר לכך שנאסוף, נשמור ונשתמש בפרטים הנאספים או מתקבלים אודותיך, וזאת באופן המתואר במדיניות פרטיות זו, לרבות בשים לב לסיכונים המתוארים בסעיף האבטחה.
2.3. מידע ונתונים שאנו אוספים יתכן וכוללים בין היתר:
(א) שם, מספר חברה (ככל שרלוונטי), סוג רכב ומספר רישוי, תוכן פניות, כתובת ופרטי התקשרות, לרבות טלפון ודוא"ל;
(ב) שם, תאריך לידה, תעודת זהות, מספר דרכון, מספר רישיון נהיגה, מגדר, מעמד אישי, מצב משפחתי;
(ג) פרטי המעסיק;
(ד) מידע על אמצעי תשלום וחשבון בנק, פרטי כרטיס אשראי ודירוג אשראי;
(ה) מידע אודות מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת לרכוש או שבחנת או התעניינת, לרבות באמצעות או אגב שימוש האתרים;
(ו) מידע לגבי השכלה, הכשרה מקצועית, רישיונות, רקע תעסוקתי, כישורים, חברויות בארגונים מקצועיים;
(ז) מידע על מיקום הכולל מידע על כתובת מגורים ועבודה;
(ח) כל מידע אחר המסופק על ידך במגוון דרכים ואמצעים, לרבות: במסגרת פנייתך למרכז ההזמנות של החברה, במסגרת מידע שנמסר בטפסי הצטרפות, שיחות טלפון, התכתבויות עם החברה או מי מטעמה, וכן מידע שיגיע מסוכני החברה, סוקרים, שמאים, מומחים שונים, עדים, ספקי מיקור חוץ של פעולות עסקיות ו/או ספקי שירותים אחרים; בעת הגלישה והשימוש באתרים ו/או באתרי החברה; בעת ביצוע ההזמנות מהחברה; בעת השימוש בשירותים; בעת השארת פרטים במסגרת מודעות הנוגעות לחברה המופיעות באתרים אחרים או בפלטפורמות אינטרנטיות אחרות; או בכל דרך אחרת.
(ט) מידע ונתונים נוספים כאמור במדיניות פרטיות זו ו/או תנאי השימוש (כגון מידע משתמש).
2.4. בנוסף למידע האמור בסעיף 2.3 לעיל, נאספים נתונים נוספים שהינם סטטיסטים בחלקם. נתונים כאמור אינם מאפשרים את זיהויך באופן אישי ונועדו, בין היתר, לצורך שיפור רמת השירותים והמוצרים של החברה, מחקר ופיתוח (לרבות באמצעות צדדים שלישיים), יצירת שירותים ומוצרים חדשים או למטרות תחזוקה או בקרה של האתרים. מובהר כי לא תהייה לך כל זכות בנתונים כאמור או בתוצרים הקשורים להם. מובהר שביחס לפרטים ו/או נתונים שאינם מידע יתכן והחברה עושה שימושים נוספים (מעבר למפורט במסמך זה ביחס למידע) ואתה נותן בזה את הסכמתך לכך ללא כל תמורה או טענה.
2.5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות אליך בעצמה ו/או על ידי צדדים שלישיים לרבות באמצעות מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר (כגון SMS), או בכל שיטת דיוור אחרת, בכדי לספק לך מידע בדבר מוצרי החברה ו/או השירותים, ושאר סוגי מידע שיווקי ופרסומי. זאת לרבות בדרך של דיוור ישיר כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות (להלן: "דיוור ישיר") ומשלוח דבר פרסומת כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן: "פרסומת"). במידה ואינך מעונין לקבל מידע זה או פניות כאמור על ידי החברה, הנך רשאי בכל עת לפנות לחברה באמצעות דוא"ל [email protected] ובאמצעות טלפון 9697*, בבקשה שהחברה תסיר את שמך מרשימות התפוצה שלה. מובהר כי קבלת בקשה להיגרע מרשימות התפוצה, לא תגרע מזכות החברה ו/או צדדים שלישיים כאמור להמשיך ולשלוח מסרים הנדרשים לפי דין, וכן פרסומות ו/או דיוורים שאין מניעה בדין לשלוח ו/או לפרסם לקהל לקוחותיה או לקהל לקוחות צדדים שלישיים כאמור ו/או שניתן לפרסמם ו/או לשולחם ללא הסכמה.
2.6. למעט מסירת שם, שם משפחה ותעודת זהות הנדרשים לצורך הפקת רשיון נהיגה וכן הצגת ביטוח כדין טרם מסירת רכב, אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע כאמור ומסירת המידע נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך, אולם, אי מסירת מידע כלשהו ו/או סירוב לאפשר לחברה ו/או מי מטעמה) לאסוף, להעביר ו/או לשמור מידע כלשהו כאמור, עלולים שלא לאפשר לחברה ו/או מי מטעמה להתקשר איתך בהסכם ו/או לספק לך שירותים ו/או מוצרים מסוימים ו/או לספקם באיכות ירודה יותר.
2.7. יודגש, כי אין באמור במדיניות פרטיות זו כדי לחייב את החברה לאסוף ו/או לשמור ו/או לגבות ו/או לאמת או לוודא בדרך אחרת מידע כלשהו.
2.8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע באתרים סקרים ו/או שאלונים מעת לעת. במסגרת סקרים ו/או שאלונים אלה יתבקשו משתמשים למסור מידע. השתתפות בסקרים אלו הינה על בסיס התנדבותי והמשתמשים יכולים לבחור שלא למסור את המידע.

3. השימוש במידע
השימוש במידע שנאסף ייעשה על ידי החברה ו/או צדדים שלישיים כגון ספקי שירותים (כהגדרתם להלן) ו/או מי מטעמם וזאת, בין היתר, לצרכי מתן השירותים. מבלי לגרוע מהאמור, החברה עשויה לעשות שימוש במידע למטרות המפורטות להלן:
3.1. מסירת מידע ליצרנים ו/או לשותפיו העסקיים של היצרנים ו/או לחברים ברשת המכירות של היצרנים, לרבות למטרות סקרים ו/או ניתוח המידע;
3.2. לצרכי מחקר ופיתוח (לרבות באמצעות או של צדדים שלישיים);
3.3. לצורך הסבת דוחות ו/או תשלומים כגון עיריות, משטרת ישראל;
3.4. כדי לספק תמיכה ולטפל בבקשות או בתלונות בקשר עם השימוש באתרים ו/או השירותים והמוצרים הניתנים על-ידי החברה;
3.5. לצרכי דיוור לרבות לצרכי דיוור ישיר ופרסומות כמפורט במדיניות פרטיות זו;
3.6. לספק שירות לקוחות ולצרכי שיווק ושימור קשרי לקוחות;
3.7. לצרכי טיפול בבקשות לעיון במידע ולתיקונו במידת הצורך;
3.8. לצרכי אספקה, ניטור, שינוי או תחזוקה של השירותים, לרבות גביה טיפול בתביעות, הליכים משפטיים, בבקשות שונות, והגנה על אינטרסים של החברה;
3.9. על מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי (או לצורך פעילות החברה ו/או מי מטעמה עם רשויות מוסמכות או צדדים שלישיים כאמור), כשהחברה סבורה כי עליה לעשות כן ו/או שקיבלה ייעוץ לעשות כן;
3.10. בכל מקרה של מחלוקת או הליכים משפטיים בינך לבין החברה ו/או בכל מקרה שתידרש החברה למסור את המידע על-ידי רשויות החוק;
3.11. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו.

4. מידע של צדדים שלישיים והעברת מידע
4.1. באתרים ישנם קישורים לאתרים של צדדים שלישיים ו/או דברי פרסומת, כתבות, מידע, הצעות וכיו"ב של אתרים אחרים ו/או חברות אחרות. השימוש בכל מידע הנאסף או נמסר על ידך לצדדים שלישיים כפוף למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים ולא למדיניות הפרטיות של החברה. מומלץ לעיין במדיניות הפרטיות של הצדדים השלישיים טרם השימוש בשירותיהם או מוצריהם.
4.2. מבלי לגרוע מן האמור במסמך זה או מתנאי השימוש, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר לצדדים שלישיים (כגון היצרנים, ספקי שירותים (כהגדרתם להלן)) את המידע שנאסף אצלה אודותייך, בין היתר, במקרים הבאים:
(א) לצורך אספקת, ניטור, שינוי, תחזוקת האתרים, מוצרי או שירותי היצרנים, השירותים ו/או לצורך שיווק מי מבין המצוינים בסעיף זה, לרבות באמצעות דיוור ישיר ו/או פרסומות ו/או לצורכי מחקר ופיתוח. מובהר, שהיצרנים ו/או החברה רשאים להשתמש ולשמור את המידע לצרכים כאמור ולהעבירו לגורמים אחרים, בין היתר, כמפורט במדיניות פרטיות זו ו/או במדיניות הפרטיות של היצרנים ו/או החברה.
(ב) על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת.
(ג) בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם בצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, לרבות הוראות כל דין.
(ד) בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה;
(ה) לגורמים אשר חלה חובה שבדין להעביר לידם מידע ו/או לצד שלישי מטעמם, לצורך שיתוף פעולה עם אותם גורמים (לרבות כחלק מהליכים משפטיים, מענה לבקשות ו/או צווים).
(ו) לרשויות אכיפת החוק וגופים ממשלתיים ומנהליים ובהקשר לחיובים כלפיהם.
(ז) במקרה והחברה תסבור שיש צורך להעביר את המידע אודותיך בכדי למנוע נזק ברכוש או בנפש שלך, של צד שלישי או של החברה;
(ח) על מנת לציית להוראות כל דין ו/או בהתאם לייעוץ המשפטי שתקבל החברה.
(ט) במסגרת משא ומתן ו/או מכירת עסקי החברה (לרבות מכירת נכסים), ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות.
(י) במסגרת יחסי החברה עם קבלני משנה בתחומים שונים כמו מוקדי שירות, מערכות מידע, ספקי תקשורת, ספקי שירותי מחשוב ענן, סוקרים ויועצי שיווק, מפרסמים, מנהלי סיכונים, סוכנים, עדים, עורכי דין, רואי חשבון, מומחים, שמאים, מוסכים, ספקי מיקור חוץ של פעולות עסקיות ו/או צדדים אחרים אשר קשורים באספקת השירותים ("ספקי שירותים"), לצרכי השירותים הניתנים על ידם.
4.3. מובהר, כי מטרו מוטור אינה שולטת בשימוש שצדדים שלישיים (לרבות היצרנים) עושים במידע המועבר אליהם ולא תהיה אחראית לשימוש כאמור, לרבות ביחס לפניות שנעשות על ידי צדדים שלישיים אלה. אין לראות בפניות אלו כהמלצה כלשהי מצד החברה.
4.4. במסגרת האמור במדיניות הפרטיות יתכן שמידע אודותיך יצא את גבולות ישראל.
4.5. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.

5. אבטחת מידע
5.1. החברה עושה ככל שיכולתה בכדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו על ידי משתמשי האתר ולקוחותיה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע למשתמש כי החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם היא אינה יכולה למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט.
5.2. החברה תשתמש באמצעי הגנה והצפנה לפעולות של מסירת מידע מקוון, ובהתאם לנדרש על פי כל דין. אמצעי ההגנה האמור נועדו לאבטחת זרימת מידע מוצפנת בין מחשב המשתמש בזמן ביצוע הרכישה לבין שרתי האתר והחברה.
5.3. החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. ההתקשרות בין המחשב של המשתמש או המבקר באתר לבין מחשבי החברה מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, החברה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.
5.4. חברה מתעדכנת באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה על-מנת לספק למשתמשי האתר ולקוחותיה את ההגנה הטובה ביותר מפני חדירה או פריצה, לרבות כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלה.
5.5. עם זאת החברה מבהירה, כי היא איננה מתחייבת, שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה וכי ידוע למשתמש שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות. הנך מוותר על כל טענה ותביעה שתהא לך בקשר לכך.
5.6. החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה או שרתיה.
5.7. החברה משתמשת בשירותי חברות סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה מהמובילות בישראל לצורך בדיקת ואבטחת המידע העומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי תקן .PCI DSS האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL כלומר כל התקשורת שבין הדפדפן (אצל המשתמש) לאתר (כלומר שרת האינטרנט המאחסן את העמודים) הינה מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר.

6. COOKIES
6.1. מטרו מוטור יכולה להשתמש בטכנולוגיית "עוגיות" או "Cookies", בין היתר, במסגרת התפעול השוטף של האתרים, לצרכי הצגת פרסום או משלוח חומר שיווקי (לרבות בדרך של דיוור ישיר או משלוח פרסומות או פרסומים בחסות מפרסמים חיצוניים), לצורך תיעוד פעולות המשתמש, בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים בנוגע למגמות השימוש באתרים, לצרכי פרסום או שיווק, ולמען אבטחת המידע באתרים, ובכדי לאמת פרטים.
6.2. "עוגיות" או "Cookies" הן למעשה כינוי לקובצי טקסט המשמשים לאחסון מידע בדפדפני אינטרנט או לאחסון וקבלה של מזהים ומידע נוסף במחשבים, בטלפונים ובמכשירי קצה אחרים. קבצים אלה מכילים תיעוד של פעולות שונות שלך במסגרת הדפדפן או אמצעי הקצה בו אתה עושה שימוש, למשל, מידע אודות הדפים בהם צפית בזמן שהותך באתרים, האתרים מהם הגעת לאתרים, זמן שהותך באתרים וכו'. קבצים אלה מקלים על תהליך הגלישה החוזרת שלך מאחר והם מכילים מידע שאין צורך לטעון אותו שוב, כדוגמת רישום חוזר לשירות.
6.3. ייתכן שהדפדפן או מכשיר הקצה שלך כוללים הגדרות המאפשרות לבחור אם יוצבו קבצי עוגיות בדפדפן ו/או למחוק אותם. יכול להיות שבחומר העזרה של הדפדפן, מערכת ההפעלה או של מכשיר הקצה שלך יהיה קיים מידע נוסף על אופן נטרול או מחיקת קבצי העוגיות. ייתכן שחלקים מסוימים של האתרים לא יפעלו באופן תקין אם יעשה כן על ידי המשתמש.
6.4. חשוב לציין, כי גם צדדים שלישיים עשויים להשתמש בקבצי עוגיות במסגרת שירותים או מידע הזמין באתרים. למשל, במסגרת מדידת אפקטיביות של פרסומות המופיעות באתרים בחסות ובאמצעות שירות חיצוני (ככל שיופיעו). מידע נוסף אודות האופן בו משתמשים גורמים אחרים כאמור בקבצי עוגיות עשוי להיות קיים במדיניות הפרטיות או בתקנונים של אותם גורמים. לדוגמא, מטרו מוטור משתמשת בגוגל אנליטיקס, שירותי ניתוח אינטרנטיים המסופקים על ידי חברת Google Inc. (להלן: "גוגל"). גוגל אוספת ושומרת מידע אודות המשתמש ומעבירה את חלקו למטרו מוטור. מידע כללי על גוגל אנליטיקס ועל מדיניות הגנת הפרטיות בגוגל ניתן למצוא אצל גוגל.