קריאות שירות

קריאה חוזרת (RECALL) הינה פניה יזומה של יצרן שמטרתה ביצוע בדיקה או תיקון.
לקבלת מידע האם קיימת קריאה חוזרת פתוחה הקלידו את מספר הרישוי או את מספר השלדה.